marjinal iç getiri oranı

marjinal iç getiri oranı

bk. sermayenin marjinal etkenliği


marjinal iç getiri oranı için benzer kelimeler


marjinal iç getiri oranı, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'r', 'j', 'i', 'n', 'a', 'l', ' ', 'i', 'ç', ' ', 'g', 'e', 't', 'i', 'r', 'i', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
marjinal iç getiri oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro iriteg çi lanijram diziliminde gösterilir.