içsel getiri oranı

içsel getiri oranı

bk. sermayenin marjinal etkenliği


içsel getiri oranı için benzer kelimeler


içsel getiri oranı, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, i harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'i', 'ç', 's', 'e', 'l', ' ', 'g', 'e', 't', 'i', 'r', 'i', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
içsel getiri oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro iriteg lesçi diziliminde gösterilir.