hedef getiri oranı fiyatlandırması

hedef getiri oranı fiyatlandırması İng. target rate of return pricing, rate of return pricing

Aksak rekabet piyasasında tekelci ya da fiyat önderliği yapan firmanın hedef olarak belirlediği sermayenin getiri oranına eşit olacak biçimde fiyat belirlemesine dayanan fiyatlandırma yöntemi.


hedef getiri oranı fiyatlandırması için benzer kelimeler


hedef getiri oranı fiyatlandırması, 34 karakter ile yazılır. Ayrıca, h harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'h', 'e', 'd', 'e', 'f', ' ', 'g', 'e', 't', 'i', 'r', 'i', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', ' ', 'f', 'i', 'y', 'a', 't', 'l', 'a', 'n', 'd', 'ı', 'r', 'm', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
hedef getiri oranı fiyatlandırması kelimesinin tersten yazılışı ısamrıdnaltayif ınaro iriteg fedeh diziliminde gösterilir.