getiri oranı

getiri oranı İng. rate of return, rate of yield

Bir yatırımdan elde edilen kârın yatırım tutarına veya bir taşınır değerin getirisinin cari piyasa fiyatına bölünmesiyle hesaplanan oran.


getiri oranı için benzer kelimeler


getiri oranı, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'e', 't', 'i', 'r', 'i', ' ', 'o', 'r', 'a', 'n', 'ı', şeklindedir.
getiri oranı kelimesinin tersten yazılışı ınaro iriteg diziliminde gösterilir.