beklenen net getiri

beklenen net getiri İng. expected net return

Herhangi bir varlıktan beklenen gayrisafî gelir akımından, yapılan yatırım maliyetleri düşürülerek hesaplanan tahmini getiri. krş. sermayenin marjinal etkenliği


beklenen net getiri için benzer kelimeler


beklenen net getiri, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'k', 'l', 'e', 'n', 'e', 'n', ' ', 'n', 'e', 't', ' ', 'g', 'e', 't', 'i', 'r', 'i', şeklindedir.
beklenen net getiri kelimesinin tersten yazılışı iriteg ten nenelkeb diziliminde gösterilir.