beklenen getiri

beklenen getiri İng. expected return

1. Herhangi bir varlıktan risk altında belli bir dönem sonra sağlanacak getiri. 2. Getirilerin, elde edilme olasılıklarıyla ağırlıklandırılmış toplamı.


beklenen getiri için benzer kelimeler


beklenen getiri, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'k', 'l', 'e', 'n', 'e', 'n', ' ', 'g', 'e', 't', 'i', 'r', 'i', şeklindedir.
beklenen getiri kelimesinin tersten yazılışı iriteg nenelkeb diziliminde gösterilir.