lamina arkus vertebra

lamina arkus vertebra Dgr. anat. lamina arcus vertebrae

anat. Arcus vertebrae’nın yassılmış arka kısmı.


lamina arkus vertebra için benzer kelimeler


lamina arkus vertebra, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'a', 'm', 'i', 'n', 'a', ' ', 'a', 'r', 'k', 'u', 's', ' ', 'v', 'e', 'r', 't', 'e', 'b', 'r', 'a', şeklindedir.
lamina arkus vertebra kelimesinin tersten yazılışı arbetrev sukra animal diziliminde gösterilir.