leblebi küresi

leblebi küresi

Leblebi aygıtının kavurma bölümü.


leblebi küresi için benzer kelimeler


leblebi küresi, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'e', 'b', 'l', 'e', 'b', 'i', ' ', 'k', 'ü', 'r', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
leblebi küresi kelimesinin tersten yazılışı iserük ibelbel diziliminde gösterilir.