beyaz kan küresi

beyaz kan küresi İng. white blood cell

Akyuvar.


beyaz kan küresi için benzer kelimeler


beyaz kan küresi, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'a', 'z', ' ', 'k', 'a', 'n', ' ', 'k', 'ü', 'r', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
beyaz kan küresi kelimesinin tersten yazılışı iserük nak zayeb diziliminde gösterilir.