gök küresi

gök küresi

a. gök b. İç yüzü gökyüzü olarak kabul edilen, yarı çapı sonsuza uzanmış yer merkezli küre.


gök küresi için benzer kelimeler


gök küresi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'k', ' ', 'k', 'ü', 'r', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
gök küresi kelimesinin tersten yazılışı iserük kög diziliminde gösterilir.