beyin yarım küresi

beyin yarım küresi İng. cerebral hemisphere

Ön beyni meydana getiren iki yarım küreden her biri.


beyin yarım küresi için benzer kelimeler


beyin yarım küresi, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'i', 'n', ' ', 'y', 'a', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'k', 'ü', 'r', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
beyin yarım küresi kelimesinin tersten yazılışı iserük mıray niyeb diziliminde gösterilir.