beyin yarım yuvarları

beyin yarım yuvarları Fr. hémisphères cérébraux

(zooloji)


beyin yarım yuvarları

bk. uc beyin.


beyin yarım yuvarları İng. cerebral hemispheres

Ön-beyni meydana getiren iki yuvardan herbiri.


beyin yarım yuvarları için benzer kelimeler


beyin yarım yuvarları, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, b harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'b', 'e', 'y', 'i', 'n', ' ', 'y', 'a', 'r', 'ı', 'm', ' ', 'y', 'u', 'v', 'a', 'r', 'l', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
beyin yarım yuvarları kelimesinin tersten yazılışı ıralravuy mıray niyeb diziliminde gösterilir.