göz küresi

göz küresi İng. bulbus oculi

anat. Sklera, koroit ve retinadan oluşan küre biçimindeki yapı, bulbus okuli.


göz küresi için benzer kelimeler


göz küresi, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, g harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'g', 'ö', 'z', ' ', 'k', 'ü', 'r', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
göz küresi kelimesinin tersten yazılışı iserük zög diziliminde gösterilir.