Meusnier küresi

Meusnier küresi

bk. Meusnier teoremi.


Meusnier küresi için benzer kelimeler


Meusnier küresi, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, M harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'M', 'e', 'u', 's', 'n', 'i', 'e', 'r', ' ', 'k', 'ü', 'r', 'e', 's', 'i', şeklindedir.
Meusnier küresi kelimesinin tersten yazılışı iserük reinsueM diziliminde gösterilir.