Lieberkühn kriptleri

Lieberkühn kriptleri İng. glandula intestinalis

anat. İnce ve kalın bağırsakta bağ doku içerisinde kadeh hücreleri, enteroendokrin hücreler, Paneth hücreleri ve membranöz hücrelerinin bulunduğu epiteliyal çöküntüler.


Lieberkühn kriptleri için benzer kelimeler


Lieberkühn kriptleri, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, L harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'L', 'i', 'e', 'b', 'e', 'r', 'k', 'ü', 'h', 'n', ' ', 'k', 'r', 'i', 'p', 't', 'l', 'e', 'r', 'i', şeklindedir.
Lieberkühn kriptleri kelimesinin tersten yazılışı ireltpirk nhükrebeiL diziliminde gösterilir.