Lindeberg-Lévy savı

Lindeberg-Lévy savı İng. Lindeberg-Lévy theorem

(Kuramsal istatistik) Tüm değişkenlerin aynı dağılımı gösterdiği durum için özeksel erey savı.


Lindeberg-Lévy savı için benzer kelimeler


Lindeberg-Lévy savı, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, L harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'L', 'i', 'n', 'd', 'e', 'b', 'e', 'r', 'g', '-', 'L', 'é', 'v', 'y', ' ', 's', 'a', 'v', 'ı', şeklindedir.
Lindeberg-Lévy savı kelimesinin tersten yazılışı ıvas yvéL-grebedniL diziliminde gösterilir.