linea anokutanea

linea anokutanea Dgr. anat. linea anocutanea

anat. Zona cutanea ile zona intermedia’yı birbirinden ayıran çizgi.


linea anokutanea için benzer kelimeler


linea anokutanea, 16 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, a harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'i', 'n', 'e', 'a', ' ', 'a', 'n', 'o', 'k', 'u', 't', 'a', 'n', 'e', 'a', şeklindedir.
linea anokutanea kelimesinin tersten yazılışı aenatukona aenil diziliminde gösterilir.