lise

lise Fr. lycée

a. (li'se) 1. Sekiz yıllık ilköğretimden sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumu, ortaöğretim: “Liseyi bitirince Avrupa'da tahsilini ben üzerime alırım.” -R. H. Karay. 2. esk. Üç yıllık ortaokuldan sonra en az üç yıllık bir eğitimle hayata veya yükseköğretime hazırlayan ortaöğretim kurumu.


lise İng. high school

Öğrencileri ortaokuldan sonra en az üç yıllık bir eğitimle yaşama ya da yüksek öğretime hazırlayan orta öğretim kurumu.


lise için benzer kelimeler


lise, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'i', 's', 'e', şeklindedir.
lise kelimesinin tersten yazılışı esil diziliminde gösterilir.