askerî lise

askerî lise İng. military high school, military college

Öğrencileri harp okullarına hazırlayan, programlarında fen derslerine ağırlık veren, ortaokula dayalı ve üç yıl süreli eğitim kurumu.


askerî lise için benzer kelimeler


askerî lise, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 's', 'k', 'e', 'r', 'î', ' ', 'l', 'i', 's', 'e', şeklindedir.
askerî lise kelimesinin tersten yazılışı esil îreksa diziliminde gösterilir.