litografya taşı

litografya taşı

a. min. Taş basmasında kullanılan çok düzgün bir kalker.


litografya taşı

bk. litografya kalkeri.


litografya taşı için benzer kelimeler


litografya taşı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'i', 't', 'o', 'g', 'r', 'a', 'f', 'y', 'a', ' ', 't', 'a', 'ş', 'ı', şeklindedir.
litografya taşı kelimesinin tersten yazılışı ışat ayfargotil diziliminde gösterilir.