ağız taşı

ağız taşı

Kuyu ağzına konan yuvarlak, delikli taş.


ağız taşı için benzer kelimeler


ağız taşı, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'ğ', 'ı', 'z', ' ', 't', 'a', 'ş', 'ı', şeklindedir.
ağız taşı kelimesinin tersten yazılışı ışat zığa diziliminde gösterilir.