logaritmik dönüşüm

logaritmik dönüşüm İng. logarithmic transformation

Genelde, x değişkeninin yeni bir y değişkenine y=ln (x) formülü yardımıyla logaritmik olarak dönüştürülmesi.


logaritmik dönüşüm için benzer kelimeler


logaritmik dönüşüm, 18 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'o', 'g', 'a', 'r', 'i', 't', 'm', 'i', 'k', ' ', 'd', 'ö', 'n', 'ü', 'ş', 'ü', 'm', şeklindedir.
logaritmik dönüşüm kelimesinin tersten yazılışı müşünöd kimtiragol diziliminde gösterilir.