logaritmik faz

logaritmik faz İng. logarithmic phase, log phase

Bakteri kültüründe hızlı büyüme safhası. Log faz.


logaritmik faz İng. logarithmic phase

Bir canlı kültüründe hızlı büyüme evresi.


logaritmik faz için benzer kelimeler


logaritmik faz, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, z harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'o', 'g', 'a', 'r', 'i', 't', 'm', 'i', 'k', ' ', 'f', 'a', 'z', şeklindedir.
logaritmik faz kelimesinin tersten yazılışı zaf kimtiragol diziliminde gösterilir.