lori kuşu

lori kuşu

bk. lori


lori kuşu için benzer kelimeler


lori kuşu, 9 karakter ile yazılır. Ayrıca, l harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'l', 'o', 'r', 'i', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'u', şeklindedir.
lori kuşu kelimesinin tersten yazılışı uşuk irol diziliminde gösterilir.