adam aldadan kuşu

adam aldadan kuşu

Tarla kuşu.


adam aldadan kuşu için benzer kelimeler


adam aldadan kuşu, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, u harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'm', ' ', 'a', 'l', 'd', 'a', 'd', 'a', 'n', ' ', 'k', 'u', 'ş', 'u', şeklindedir.
adam aldadan kuşu kelimesinin tersten yazılışı uşuk nadadla mada diziliminde gösterilir.