adam adamdan korkmaz, utanır

adam adamdan korkmaz, utanır

“insanları ahlaklı davranmaya iten korku değil, küçük görülme duygusudur” anlamında kullanılan bir söz.


adam adamdan korkmaz, utanır için benzer kelimeler


adam adamdan korkmaz, utanır, 28 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'm', ' ', 'a', 'd', 'a', 'm', 'd', 'a', 'n', ' ', 'k', 'o', 'r', 'k', 'm', 'a', 'z', ',', ' ', 'u', 't', 'a', 'n', 'ı', 'r', şeklindedir.
adam adamdan korkmaz, utanır kelimesinin tersten yazılışı rınatu ,zamkrok nadmada mada diziliminde gösterilir.