adam

adam Ar. ¥dem

a. 1. İnsan. 2. Erkek kişi, kadın karşıtı: “İyi bir adam isterse, babası da verirse varacak.” -M. Ş. Esendal. 3. Birinin yanında bulunan ve işini yapan kimse: “Kendisi gayet kibirli, öfkeli olduğu için hizmetçileri ve adamları korkarlar.” -K. Tahir. 4. Birinin yararlandığı, kullandığı kimse: “Hemen hepsi para çevrelerinin adamlarıydı.” -C. Meriç. 5. Nazını çeken kimse: O benim adamımdır, hiçbir ricamı geri çevirmez. 6. Görevli kimse: “Artık şunları toplatsak, dedi, kavasa söyleseniz de bir adam buluverse.” -R. H. Karay. 7. İyi huylu, güvenilir kimse. 8. Bir alanı benimseyen kimse. 9. hlk. Eş, koca.


adam için benzer kelimeler


adam, 4 karakter ile yazılır. Ayrıca, a harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'a', 'd', 'a', 'm', şeklindedir.
adam kelimesinin tersten yazılışı mada diziliminde gösterilir.