Lorrain Smith boyası

Lorrain Smith boyası İng. Lorrain Smith staining method

Yağ asitlerinin maviye, nötral yağların ise pembe renkte boyandığı, nil mavisi sülfat kullanılarak yapılan bir histolojik boyama yöntemi.


Lorrain Smith boyası için benzer kelimeler


Lorrain Smith boyası, 20 karakter ile yazılır. Ayrıca, L harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'L', 'o', 'r', 'r', 'a', 'i', 'n', ' ', 'S', 'm', 'i', 't', 'h', ' ', 'b', 'o', 'y', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
Lorrain Smith boyası kelimesinin tersten yazılışı ısayob htimS niarroL diziliminde gösterilir.