madınak pancarı

madınak pancarı

İlkbaharda kırlarda yetişen, ufak, yeşil yapraklı, ıspanak gibi yenilen bir ot.


madınak pancarı için benzer kelimeler


madınak pancarı, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'd', 'ı', 'n', 'a', 'k', ' ', 'p', 'a', 'n', 'c', 'a', 'r', 'ı', şeklindedir.
madınak pancarı kelimesinin tersten yazılışı ıracnap kanıdam diziliminde gösterilir.