yaş şeker pancarı posası

yaş şeker pancarı posası İng. sugar beet pulp

Şeker pancarından şekerin alınmasıyla geriye kalan, protein, kalsiyum, fosfor ve A vitamini bakımından yetersiz, yapısındaki selüloz çok kolay sindirildiğinden enerji bakımından zengin, sulu, selüloz içeriği nedeniyle kaba yemler içinde değerlendirilen lezzetli bir yem.


yaş şeker pancarı posası için benzer kelimeler


yaş şeker pancarı posası, 24 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'a', 'ş', ' ', 'ş', 'e', 'k', 'e', 'r', ' ', 'p', 'a', 'n', 'c', 'a', 'r', 'ı', ' ', 'p', 'o', 's', 'a', 's', 'ı', şeklindedir.
yaş şeker pancarı posası kelimesinin tersten yazılışı ısasop ıracnap rekeş şay diziliminde gösterilir.