makam

makam Ar. ma®¥m

a. (maka:mı) 1. Mevki, kat, yer: “İnsan değil gökyüzündeki makamını şaşırarak yere inmiş bir melektir.” -H. R. Gürpınar. 2. müz. Klasik Türk müziğinde bir müzik parçası veya şarkının işleniş biçimi.


makam

kat, orun.


makam için benzer kelimeler


makam, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, m harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'k', 'a', 'm', şeklindedir.
makam kelimesinin tersten yazılışı makam diziliminde gösterilir.