maksat

maksat, -dı Ar. ma®¹ad

a. İstenilen şey, amaç, gaye, erek: “Bugün oraya gitmeden evvel, Maarif idaresine uğradım. Maksadım evrakı geriye almaktı.” -R. N. Güntekin.


maksat

bk. kaside.


maksat için benzer kelimeler


maksat, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, t harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'k', 's', 'a', 't', şeklindedir.
maksat kelimesinin tersten yazılışı taskam diziliminde gösterilir.