maksilloturbinale

maksilloturbinale Dgr. anat. maxilloturbinale

anat. Üst çene kemiğinin iç yüzünden çıkan ve concha nasalis ventralis’in kemiksel çatısını oluşturan kıvrık kemik.


maksilloturbinale, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, e harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'k', 's', 'i', 'l', 'l', 'o', 't', 'u', 'r', 'b', 'i', 'n', 'a', 'l', 'e', şeklindedir.
maksilloturbinale kelimesinin tersten yazılışı elanibrutolliskam diziliminde gösterilir.