malik olmak

malik olmak

sahip olmak: “Kuvvetli bir aktör hançeresine malik olmak lazımdı.” -H. F. Ozansoy.


malik olmak için benzer kelimeler


malik olmak, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'l', 'i', 'k', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
malik olmak kelimesinin tersten yazılışı kamlo kilam diziliminde gösterilir.