malın gözü

malın gözü

a. 1. Bir şeyin en iyisi, en güzeli: “Anam da hep malın gözünü bulur ama bize göstermez.” -S. Ali. 2. Açıkgöz, kurnaz, çokbilmiş kimse. 3. sf. İffetsiz. 4. tkz. Aşağılık ve düzenci kimse: “İlk pansiyoncum, kendi zaten malın gözü olduğu için herkese en olmadık lekeleri bulaştırmak için fırsat kollardı.” -H. Taner.


malın gözü için benzer kelimeler


malın gözü, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'l', 'ı', 'n', ' ', 'g', 'ö', 'z', 'ü', şeklindedir.
malın gözü kelimesinin tersten yazılışı üzög nılam diziliminde gösterilir.