Malloryfosfotungustik asit-hematoksilen boyama yöntemi

Malloryfosfotungustik asit-hematoksilen boyama yöntemi İng. Mallory’s phosphotungustic acid-hematoxylin staining method

Hücre sitoplazma ve çekirdeğinin ayrıntılı olarak incelenmesi ve bağ doku ipliklerinin saptanmasında kullanılan histopatolojik boya, fosfotungustik asit-hematoksilen boyama yöntemi.


Malloryfosfotungustik asit-hematoksilen boyama yöntemi için benzer kelimeler


Malloryfosfotungustik asit-hematoksilen boyama yöntemi, 54 karakter ile yazılır. Ayrıca, M harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'M', 'a', 'l', 'l', 'o', 'r', 'y', 'f', 'o', 's', 'f', 'o', 't', 'u', 'n', 'g', 'u', 's', 't', 'i', 'k', ' ', 'a', 's', 'i', 't', '-', 'h', 'e', 'm', 'a', 't', 'o', 'k', 's', 'i', 'l', 'e', 'n', ' ', 'b', 'o', 'y', 'a', 'm', 'a', ' ', 'y', 'ö', 'n', 't', 'e', 'm', 'i', şeklindedir.
Malloryfosfotungustik asit-hematoksilen boyama yöntemi kelimesinin tersten yazılışı imetnöy amayob neliskotameh-tisa kitsugnutofsofyrollaM diziliminde gösterilir.