manguf

manguf

1. Kötü, uğursuz. 2. Yıpranmış, yaşlanmış (kimse). 3. Bakımsız kalmış ve yıkılacak duruma gelmiş yapı.


manguf için benzer kelimeler


manguf, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, f harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'n', 'g', 'u', 'f', şeklindedir.
manguf kelimesinin tersten yazılışı fugnam diziliminde gösterilir.