manguf olmak

manguf olmak

Sarsılmak, sersem olmak.


manguf olmak için benzer kelimeler


manguf olmak, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'n', 'g', 'u', 'f', ' ', 'o', 'l', 'm', 'a', 'k', şeklindedir.
manguf olmak kelimesinin tersten yazılışı kamlo fugnam diziliminde gösterilir.