mantıksal sonuç

mantıksal sonuç İng. logical conclusion

(...)


mantıksal sonuç İng. logical consequence, semantic consequence

p önermesinin K gibi bir önerme kümesinin mantıksal bir sonuç'u olması, K nın p yi içermesi (K||—p) demektir. || Anl. yorumsal sonuç, sonurgu.


mantıksal sonuç için benzer kelimeler


mantıksal sonuç, 15 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ç harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'n', 't', 'ı', 'k', 's', 'a', 'l', ' ', 's', 'o', 'n', 'u', 'ç', şeklindedir.
mantıksal sonuç kelimesinin tersten yazılışı çunos laskıtnam diziliminde gösterilir.