margo liber

margo liber Dgr. anat. margo liber

anat. Serbest kenar.


margo liber için benzer kelimeler


margo liber, 11 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, r harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'r', 'g', 'o', ' ', 'l', 'i', 'b', 'e', 'r', şeklindedir.
margo liber kelimesinin tersten yazılışı rebil ogram diziliminde gösterilir.