margo pariyetalis

margo pariyetalis Dgr. anat. margo parietalis

anat. 1. Alın kemiğinin ve kamamsı kemiğin geride duvar kemiğine sınır olan kenarları. 2. Atgillerde solea ungulae'nin, paries ungulae’nin margo solearis’ine komşu olan kenar.


margo pariyetalis için benzer kelimeler


margo pariyetalis, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, s harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'r', 'g', 'o', ' ', 'p', 'a', 'r', 'i', 'y', 'e', 't', 'a', 'l', 'i', 's', şeklindedir.
margo pariyetalis kelimesinin tersten yazılışı silateyirap ogram diziliminde gösterilir.