markayı kullanma hakkı

markayı kullanma hakkı İng. use right of the mark

Marka iyesinin markayı istediği gibi kullanabilmesi hakkı.


markayı kullanma hakkı için benzer kelimeler


markayı kullanma hakkı, 22 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 'r', 'k', 'a', 'y', 'ı', ' ', 'k', 'u', 'l', 'l', 'a', 'n', 'm', 'a', ' ', 'h', 'a', 'k', 'k', 'ı', şeklindedir.
markayı kullanma hakkı kelimesinin tersten yazılışı ıkkah amnalluk ıyakram diziliminde gösterilir.