masaüstü yayıncılık

masaüstü yayıncılık, -ğı

a. Kitap, dergi vb. yayınları bilgisayar ortamında baskıya hazırlama işi.


masaüstü yayıncılık için benzer kelimeler


masaüstü yayıncılık, 19 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, k harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 's', 'a', 'ü', 's', 't', 'ü', ' ', 'y', 'a', 'y', 'ı', 'n', 'c', 'ı', 'l', 'ı', 'k', şeklindedir.
masaüstü yayıncılık kelimesinin tersten yazılışı kılıcnıyay ütsüasam diziliminde gösterilir.