etkin masaüstü

etkin masaüstü İng. active desktop

etkin masaüstü için benzer kelimeler


etkin masaüstü, 14 karakter ile yazılır. Ayrıca, e harfi ile başlar, ü harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'e', 't', 'k', 'i', 'n', ' ', 'm', 'a', 's', 'a', 'ü', 's', 't', 'ü', şeklindedir.
etkin masaüstü kelimesinin tersten yazılışı ütsüasam nikte diziliminde gösterilir.