mastar eki

mastar eki

Fiil kök ve gövdelerinin karşıladıkları oluş, kılış ve durumları gösteren fiil adları kurmak için kullanılan -mAk, -mA, Iş / -Uş ekleri: oku-mak, yaz-mak, gül-mek, gel-mek, işle-mek, anla-ma, bak-ma, yerleş-me, bil-iş, tut-uş, işle-y-iş vb. Ayrıca bk. ad-fiiler.


mastar eki

Azerbaycan Türkçesi: mäsdär şäkilçisi; Türkmen Türkçesi: iiş aadınıň goşulmaları; Gagauz Türkçesi:infinitiv afiksi; Özbek Türkçesi: harakat nomi qoşimçasi; Uygur Türkçesi: härikatnam qoşumçisi ~isimdaş qoşumçisi; Tatar Türkçesi: infinitiv quşımçası; Başkurt Türkçesi: infinitiv yalğawı; Kmk:belgisiz harakatnı koşumçası ~ infinitiv koşumçası; Krç.-Malk.: infinitivniaffiksi (calgawi); Nogay Türkçesi: bas glagoldm kosımşası; Kazak Türkçesi: kıymıl esimininjurnagı; Kırgız Türkçesi: kıymıl atooç müçösü; Alt:: edilge söstifi kojultazı; Hakas Türkçesi: idîgadınıň hozımı ~ glagolnıň île nimes formazmın hozımı; Tuva Türkçesi: infinitivko'jumaa; Şor Türkçesi: infinitiv affiksi; Rusça: affiks imeni deystviya


mastar eki için benzer kelimeler


mastar eki, 10 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'a', 's', 't', 'a', 'r', ' ', 'e', 'k', 'i', şeklindedir.
mastar eki kelimesinin tersten yazılışı ike ratsam diziliminde gösterilir.