meddah

meddah Ar. medd¥§

a. esk. 1. Taklitler yaparak, hoş hikâyeler anlatarak halkı eğlendiren sanatçı: “Ramazan geceleri bu kahveye meddahlar, cura, bağlama gibi meşhur saz çalanlar geliyordu.” -O. C. Kaygılı. 2. mec. Öven, aşırı övgüde bulunan kimse.


meddah

Övücü anlamında. Başlangıçta Peygamberi ve ailesini övene meddah denilirdi. Sonradan dramatik bir biçimde öykü anlatanlara bu ad verildi. Meddahın sanatı iki yönde gelişir : Benzetme ve canlandırma. Çeşitli insanların, hayvanların, makinelerin vb.nin seslerine sesini benzeten meddah,, bir öyküyü anlatırken öyküdeki kişileri de oynayarak canlandırır. Omuzunda makremesi, elinde değneği vardır. Değneği üç kez yere vurarak öyküsüne başlayan meddah, bunları anlatım sırasında çeşitli nesneleri yansılamada kullanır. Makreme, aynı zamanda ses değiştirmelerine de yarar.

Körm. O.):Gülünç öyküler anlatan ve taklitler yaparak bir olayı canlandıran sanatçı. Omuzunda bir mendil, elinde bir sopa vardır, (bk. taklitçi.)


meddah

1. Türlü yansımalarla tatlı öyküler anlatan halk sanatçısı. 2. (h.y.) Bir tür halk seyir eğlencesi. Meddah adı verilen sanatçı yüksekçe bir yerde oturarak bir olay, bir öykü anlatır. Bu çoğu zaman gülünçlü de olur. Değişik kişilerin şivelerini, ayrı seslerle benzetleyerek konuşturur; olayı yürütür. Elinde mendil vardır. Kendisi bir ıskatiyedir. Anlatırken. Meddaha eskiden "kıssahan" da denirdi.


meddah için benzer kelimeler


meddah, 6 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, h harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'd', 'd', 'a', 'h', şeklindedir.
meddah kelimesinin tersten yazılışı haddem diziliminde gösterilir.