meni kanalı sinir ağı

meni kanalı sinir ağı Dgr. anat. plexus deferentialis

anat. Plexus pelvinus'tan orijin alan ve ductus deferens'i uyaran sinir ağı, pleksus deferensiyalis.


meni kanalı sinir ağı için benzer kelimeler


meni kanalı sinir ağı, 21 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, ı harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'n', 'i', ' ', 'k', 'a', 'n', 'a', 'l', 'ı', ' ', 's', 'i', 'n', 'i', 'r', ' ', 'a', 'ğ', 'ı', şeklindedir.
meni kanalı sinir ağı kelimesinin tersten yazılışı ığa rinis ılanak inem diziliminde gösterilir.