merkantil ekonomi

merkantil ekonomi

bk. merkantilizm


merkantil ekonomi için benzer kelimeler


merkantil ekonomi, 17 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'r', 'k', 'a', 'n', 't', 'i', 'l', ' ', 'e', 'k', 'o', 'n', 'o', 'm', 'i', şeklindedir.
merkantil ekonomi kelimesinin tersten yazılışı imonoke litnakrem diziliminde gösterilir.