mermi

mermi Ar. merm³

a. Ateşli silahlarla atılan patlayıcı ve delici madde, kurşun: “Tarlalara gömülmüş büyük gemi mermilerini, yattıkları yerlerden çıkararak tetkik ettik” -H. S. Tanrıöver.


mermi İng. projectile

Büyük hızla atılan ve bu sırada edindiği devinirlik ile devinimini sürdüren nesne.


mermi için benzer kelimeler


mermi, 5 karakter ile yazılır. Ayrıca, m harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'm', 'e', 'r', 'm', 'i', şeklindedir.
mermi kelimesinin tersten yazılışı imrem diziliminde gösterilir.