yorgun mermi

yorgun mermi

a. Havaya sıkıldıktan sonra hızını kaybederek yere düşen mermi.


yorgun mermi için benzer kelimeler


yorgun mermi, 12 karakter ile yazılır. Ayrıca, y harfi ile başlar, i harfi ile biter. Tüm karakter dağılımı ise, 'y', 'o', 'r', 'g', 'u', 'n', ' ', 'm', 'e', 'r', 'm', 'i', şeklindedir.
yorgun mermi kelimesinin tersten yazılışı imrem nugroy diziliminde gösterilir.